Teachers Lists
S.No Name
1 Liladhar Parajuli
2 Yuvraj Parajuli
3 Tribhuwan Parajuli
4 Ramjee Adhikari
5 Puspa Raj Parajuli
6 Bishow Raj Poudel
7 Bishnu Thapa
8 Umaraj Tripathi
9 Krishna Thapa
10 Umanath Devkota
11 Kamala Pati Sharma
12 Dev Raj Parajuli
13 Shankar Lamichhane
14 Bom Bahadur Chhantyar "Sujal"
15 Badri Ojha
16 Baliram Poudel
17 Sushma Thapa
18 Sanju Thapa
19 Thakur Prasad Sharma 'Parajuli'
20 Punam Giri
21 Kiran Shrestha
22 Kusum Pariyar
23 Umesh Thapa
24 Pukar Thapa
25 Shiva Prasad Baral
26 Sunita Adhikari
27 Mira Adhikari
28 Anju Lamichhane
29 Durga Adhikari
30 Gita Timilsena
31 Jaya Poudel
32 Sunita Thapa
33 Indira Regmi
34 Namrata Baral
35 Bimala Mahat
36 Khem Kumari Bandari
37 Santosh Lamichhane
38 Anju Gurung
39 Ambika Poudel